תשובה אחת
באסיפת המעמדות היו מספר מציגים מכל מעמד (האצולה, הכמורה והמעמד שלישי) לכן, כל פעם שהיה צריך להחליט על משהו האצולה והכמורה היו מצביעים אותו דבר ואז היה הפסד וודאי למעמד השלישי לכן הפכו את אסיפת המעמדות לאסיפה לאומית שבה לא הצביע כל מעמד בנפרד ואז היה שוויון.