תשובה אחת
אולי הוא סתם לא רוצה לדבר... זה לא אומר שהוא שונא אותך אולי זה אומר שהוא נפגע מהסיטאוצייה
אנונימית