תשובה אחת
לא יודעת, לי בעיקרון את זה כל כך כי אני מצחצחת כל יום לפני שינה בקביעות