2 תשובות
שהמחנכת שלך מוזרה..
שואל השאלה:
התכוונתי מה זה אומר שאני אצילית?
אנונימי