4 תשובות
שאת מילה נרדפת לחצילית שזה חציל בנקבה
אציל זה נעלה מישהו נעלה חכם אילטיליגנט
החמיאו לך!
וזה התנהגות מכובדת כזאת..