3 תשובות
אתה משלם עוד איזה 150 שקל למורה עצמו ובחיצוני משלם עוד אגרה למדינה
משלמים
זה לא בדיוק אגרה, אבל זה תשלום נוסף. אגרה את משלמת בדואר למשרד הרישוי, לטסט הפנימי את משלמת למורה