2 תשובות
כמה שאלות:

אתה מתכוון לדואר ממקור מסוים או כמו קו טלפון רק לשיחות יוצאות, שרק תוכל לשלוח ולא לקבל?

באיזה אימייל אתה משתמש, Gmail, Hotmail או משהו אחר של 012, 013 וכו' - פרט

אגב, הפתרון הכי פשוט, לא לתת את המיל שלך לאף אחד, לא להרשם איתו לאף מקום, אה, וגם לא לשלוח ממנו, כיוון שלמי ששלחת יש את הכתובת שלך והוא עלול להפיץ אותה הלאה כשהוא שולח לך דואר יחד עם אנשים אחרים...

בכל אופן, נסה לענות על זה ונראה מה הלאה.

בהצלחה!
לחסימת מייל ב-Gmail:

לחץ על החץ הקטן שבתוך תיבת החיפוש המופיעה מעל לדואר,
בשדה "אל", רשום את כתובת הדוא"ל שלך,
למטה בצד שמאל לחץ על "צור מסנן מחיפוש זה",
סמן את "מחק" - אם ברצונך, סמן גם את "החל את המסמן גם על XXX המתאימות ל-שיחות"
^שים לב שזה ימחק לך כנראה את כל מה שקיים בדואר הנכנס!
לחץ על "צור מסנן"

זהו!
אתה לא אמור לראות יותר דואר נכנס, הוא ימחק ללא שתדע שהגיע.

אם התכוונת לחסימה יותר מזה, שהשולח יקבל הודעה שאין כזו כתובת אין אפשרות כזו כל עוד הכתובת קיימת!

בהצלחה!
באותו הנושא: