תשובה אחת
אתה נכנס לפרופיל שלך מהמחשב, ולוחץ על View Activity Log.
זה יפתח לך מסך שבו יש את כל הפעולות שלך - תגובות, לייקים, שיתופים, סטטוסים וכו'.
בצד יהיה לך תפריט שממנו אתה יכול לבחור איזה סוג פעילות אתה רוצה לבחור - תבחר בלייקים וזה יראה לך את כל הלייקים שעשית לסטטוסים