תשובה אחת
הסכמי שלום
מלחמה
ועוד... אין לי מושג מה עוד...