3 תשובות
ציון מגן לא מורכב רק ממתכונות הוא מורכב גם מכל הציונים שהיו במהלך השנה
אנונימית
שואל השאלה:
73,100.100
אנונימית
גם שכלול של המבחנים ובחנים במהלך השנה, בנוסף המורה מוסיף נקודות שמגיעות לך - נוכחות מלאה, השקעה, הערכת מורה.