תשובה אחת
פרופיל 45 ומעלה (כלומר כל פרופיל המאפשר גיוס) ומעלה וכל קב"א המאפשרת גיוס לצה"ל (44 ומעלה). אך יש לתפקיד מיונים וצריך לעבור אותם.
רוקיסט מומחה סטיפס