תשובה אחת
אין לי מושג אבל אני ראיתי את זה! וסיימצי את זה מזה מהרר!