תשובה אחת
האם הבינה המלכותית יכולה להיות בעלת תודעה? האם המחשב יכול לקום לתחיה? אני חושבת כי מחשב העל יכול להפוך את המציאות המדומה לאמיתית ולקיים עולמות חלופיים.
האפשריות הטמונות בהפעלתו של המחשב מעניינות ארגוני פשע בינלאומיים ואפילו את...
אוווונלין