4 תשובות
מה את טיפשה אין מילה כזאת דוגמהות, כותבים דוגמות
אנונימית
כמו שלא רושמים קופסהות לא קופסאות
וביחיד קופסה
אפשר לרשום או דוגמות או דוגמאות.
אותו כנל לגבי קופסות וקופסאות.
ויש הרבה מילים שאפשר לכתוב גם עם ה וגם עם א בסוף
האקדמיה ללשון ביטלה את ה-א במילים מסוימות והחליפה אותן ב-ה למשל: לדוגמה או קופסה..
הרבים הם: דוגמות, קופסות