3 תשובות
התוכן (כמו שאמרו לי ):)
סטיפס מבוגרים הוא סטיפס עם נושאים שמעניינים אנשים מבוגרים ופחות דברים שמעסיקים בני נוער (אהבות נעורים, אקנה, בתולין, מחזור וכדומה). סטיפס לנוער כולל פחות נושאים של אינסטלציה, חשמל, שיפוצים וכדומה ומאפשר דיונים והתייעצויות בסגנון הפורומים שכל כך ביקשתם בעבר (אם כי נמשיך להקפיד שיהיו פורומים מכובדים, ענייניים ונקיים משטויות).
מערכת סטיפס