תשובה אחת
תינוק יונק אינו זקוק לתוספת מים עד גיל חצי שנה. תינוק הניזון מתמ''ל יכול לשתות מים רתוחים
חני