2 תשובות
קודם כ להתחיל ללמוד למבחן כמה ימים לפניי
להכין סיכום קצר עם הדברים החשובים להתחיל לקרוא שורה ואז להגיד את ז בעל פה בלי להסתכל כמה פעמים ואז עוד שורה ועוד
לתת לו לחן של שיר מוכר ולשיר תחומר