2 תשובות
באנדרואיד זה cocoppa לא בטוחה אם זה גם באייפון