5 תשובות
עמוד אחד, עמוד שישים ושניים.
שישים ושתיים
שישים ושניים עמודים
עמוד שישים ושתיים (מספר סתמי בנקבה)
אם את אומרת עמוד ראשון, עמוד שני וכו' אז זה מספר סודר בזכר.
אבל במקרה שלך זה מספר סתמי, שזה נקבה. אז אומרים עמוד מספר שישים ושתים.