תשובה אחת
סניפי הדואר פתוחים בתשעה באב עד השעה 14:00.
מערכת סטיפס