2 תשובות
הנה ציטוט מהאתר: " צום יום כיפור יחול בתאריכים: ט' בתשרי התשע"ג עד י' בתשרי התשע"ג (25-26.09.12):

כל יחידות הדואר תהיינה סגורות לרבות יחידות במגזר לא יהודי"
בדיוק אבא שלי חזר מהדואר לא הוא סגור
נשמה