5 תשובות
6 שעות.
תלוי במנהגים במשפחה שלך.. בעיקרון זה נע בין שלוש שעות לשש
4 שעות בין בשר לחלב
מי שלא יודע שלא יענה.
ההלכה אומרת 6 שעות אין בזה מנהגים או הקלות.

כמה את רוצה לשמור זו בחירתך.
אבל לא להטעות.
6.

לא 5, לא 4, ולא 3 - 6 שעות.

6!
באותו הנושא: