12 תשובות
מה קרה? באיזה נושא את צריכה?
באיזה נושא?
אני יכול לנסות לעזור:)
היי שלחי הועה מבטיחהלעזור בכל נושאא
יכול לנסות...
שלחי הודעה
תשלחי הודעה אני מקווה שאני אוכל לעזור לך
אני יכולה לנסות לעזור
אני יכולה לנסות לעזור:)
את מוזמנת לשלוח הודעה, אני אשתדל לעזור עד כמה שאפשר:)
שלחי הודעה:)
תלוי באיזה נושא, בכל מקרה- אני אנסה לעזור.