3 תשובות
it's never too late...--זה אף פעם לא מאוחר מדיי
אנונימית

Do not regret what makes you smile
אל תתחרט על מה שגורם לך לחייךLive the life you love, love the life you live
תחייה את החיים שאתה אוהב, תאהב את החיים שאת חייThe sky is the limit
השמיים הם הגבולDon't dream your life live your dream
אל תחלום את החיים שלך, תחייה את החלום


Hoping for the best but expecting the worst
תקווה לטוב ביותר אבל תצפה לרע ביותרThe wisdom is the daughter of experience

החכמה היא ביתו של הנסיון