תשובה אחת
אם מה שהיה בצנצנת תמיד קר אז מותר, צריך רק לנקות טוב את זה לפני כן.