2 תשובות
בסביבות ה80-85 עם תפקוד שותף.
אי אפשר לקבוע ככה רק על פי 2 פרמטרים אם יהיו עוד.

זה גם תלוי באחוזים של כל בוחן ומבחן.