2 תשובות
"אלמנט" בהשאלה או כמטפורה הוא משהו בעל משמעות יסודית חזקה שלא ניתנת לשינוי.
כנראה שהכוונה במשפט שהחברות או העניין בינהם הוא בעל משמעות חזקה מאד.
שושלב1
שואל השאלה:
לא הבנתי אפשר דוגמאות?
אנונימי