8 תשובות
cute
cute
Cute
טוב רשמו פעם אחת זה לאמספיק?
cute ככה כותבים קיווט
sweet, charming, delightful, cute ; darling, sweetie, honey (לפי מורפיקס)