תשובה אחת
המשפט שהיה על החולצה של הכיתה שלי היה: של חולצתך מעל גופך ט'3 עוברים לידך"