תשובה אחת
של נעליך מעל רגליך כיתה י'3 (למשל) עומדת לפניך

אנחנו לא לירן דנינו.. ללכת? לא נותן לנו כח.