2 תשובות
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://gozlan.eu/%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-12084.html
http://gozlan.eu/%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-12084.html