2 תשובות
שוירוס יכול גם להיגרם עקב הידבקות, מגע עם חולה כזה או אחר, בשלל מקומות בגוף.
קילקול קיבה, הוא מן הסתם, רק בקיבה...
קלקול קיבה הוא הסימפטום, יכול להגרם בגלל וירוס והוא אכן רק בקיבה.
מחלה ויראלית יכולה להיות בכל מקום אחר בגוף, לא בהכרח בקיבה.