2 תשובות
אנחנו בדיוק לומדים אתזה
רגעי זה שהאלטרושליליות של האטומים היא שווה (קשר קוולנטי טהור)
וקבוע זה שהאלקטרושליליות שונה (קשר קוולנטי קוטבי)
דו קוטב רגעי זה מצב בו שני אטומים קושרים קשר קוולנטי כמו שני אטומי חמצן והם משתפים ביניהם אלקטרון אחד (עד שלושה אלקטרונים) והאלקטרון נמצא מחצית מזמן שהותו באטום אחד ומחצית ממנו באטום האחר. מכיוון שהפרש האלקטרושליליות שלהם הוא אפס, נוצר מצב שהם משתפים את האלקטרונים שלהם שווה בשווה. קשר זה נקרא גם קשר טהור.
דו קוטב קבוע זה מצב בו שני אטומים השונים זה מזה כמו חמצן ומימן הקשורים בקשר קוולנטי והם משתפים ביניהם אלקטרונים אבל מכיוון שלכל אטום יש אלקטרושליליות שונה מהשני, תמיד יש אטום אחד שרמת האלקטרושליליות שלו יותר גבוהה מהשני- במקרה הזה חמצן שהרמה שלו היא 3.5. במצב הזה האלקטרונים נמצאים יותר זמן אצל האטום היותר אלקטרושלילי בקשר ופחות זמן באטום הפחות אלקטרושלילי. קשר זה נקרא גם קשר קוטבי.
מקווה שעזרתי ובהצלחה! (: