3 תשובות
לאיזה משחק?
איזה משחק? לא לכל משחק יש
בדרך כלל זה פקודה שרושמים בקונסול אם אתה יודע מה זה
שואל השאלה:
לאיזה משחק אתה מכיר?