תשובה אחת
lucky patcher
מורידים אאת זה מהאינטרנט לא מהחנות של הטלפון...