תשובה אחת
רחוב יגאל אלון הוא הרחוב הראשי באזור
ומה שנרשם לך למעלה אלו הן התחנות שעומדות שם
הכי קרוב.
באותו הנושא: