תשובה אחת
כן הם עושים שמה בדיקות עיניים.. בצו ראשון או שני...
באותו הנושא: