5 תשובות
הודעת שידור זה לכמה אנשים לא רק לך
רגיל זה פרטי ושידור זה שאת בוחרת כמה אנשים ושולחת הודעה וזה מגיע לכול האנשים האלה
שואל השאלה:
לא אני מתכוונת איך נראת הודעת שידור

מה ההבדל באיך שזה נראה
אין הבדל באיך שזה נראה
זה כמו קבוצה שאת שולחת הודעה בה