2 תשובות
עיר הספרים
שואל השאלה:
זה מיועד לספרים התכוונתי יותר לשירים וקטעים
באותו הנושא: