תשובה אחת
קו 143 עד אוניברסיטת בר אילן, ומשם קו 164, אוטובוסים של אגד.