3 תשובות
אוטובוס אגד קו 164 כל כמה דקות.

אוטובוס אגד קו 249 בערך כל 20 דקות,
קו 164