תשובה אחת
לבנות הבקשה היא דרך המנילה
פרופיל 82 לפחות
מס' נמוך במשקפיים
לאחר מכן יעברו הבנות גיבוש מקדים וטירונות יחד עם גדוד קרקל.

בהצלחה
אנונימי