2 תשובות
אם הפרופיל שלך מתאים אז יתנו לך, אבל בגלל שאת בת יחידה אמא שלך צריכה לחתום לך שהיא מאשרת
החוק לגבי בן יחיד או בת יחידה קובעים כי אותו אדם לא יוכל להתגייס ליחידת שדה הן בתפקידים הקרביים והן בתפקידי תומכי הלחימה. יחידת שדה=יחידות קרביות. אם יש רצון לכך יש להביא אישור מן אחד ההורים אשר נותן הסכמה לשיבוץ אפשרי ביחידות השדה בנוסף לשאר היחידות הרגילות. כמובן צריך פרפויל מתאים, לפחות 72 ליחידות הלוחמות ולחי"ר לפחות 82.
רוקיסט מומחה סטיפס