תשובה אחת
חברה הכי טובה -------> ואותו דבר אבל הפוך בחולצה השנייה