5 תשובות
במילים פשוטות טיפש
זה אומר שאם אין לך שכל אז אין לך מה לדאוג כאילו טיפש לא דואג לכלום כי הוא לא יכול לחשוב...
ש***
מי שטיפש אין לו מה לדאוג /לחשש. כי אין לו שכל כדי לחשוב/לדאוג
זה אומר שאם מישהו לא דואג מכלום גם אם יש סיבות והוא שאנן אז הוא לא מתנהג בחוכמה.
הוא טיפש מידי מכדי לחשוב, ומי שלא חושב- לא דואג.