תשובה אחת
תלוי איזה ניתוח אף
יש ניתוחים שהם במיוחד כדי לסדר את המחיצה בין הנחיריים כדי לנשום
יש את הפלסטי שאחריו אני לא יודעת מה קורה
יש כאלה כדי להוציא גידולים שאחרי זה קשה לנשום כמה ימים..
ויש עוד הרבה