2 תשובות
מה הבעיה בלסת שלך?
שואל השאלה:
החניכיים למטה הם יותר מידי אחורה והחניכיים למעלה הם קדימה מידי חח