תשובה אחת
אתה יכול במודיעין סנטר לפעמים שם יוצאים, בקניון לרוב איפה שהאוכל שם
ובשביל שמוביל לקניון יש גם כאלה שיוצאים לשם