5 תשובות
Modi'in ככה ניראלי כי ראיתי על השלטים בדרך לשם..
Modin
אנונימי
Modi'in
אנונימי