7 תשובות
חמישה חודשים.
חמישה כי אומרים חודשים ארוכים ולא חודשים ארוכות...
חמישה ^
חודש- זכר
אז חמישה חודשים
חודש אחד - חמישה חודשים
אנונימית
חודש אחד חמישה חודשים,
זה זכר,
כי אומרים נגיד:
החודש עבר בסדר, או חודש טוב,
לא אומרים את זה בתיאור נקבה.